1.sea 2.noon 3.snow

VELKOMMEN TIL KLIMAARKIVET

Dette nettstedet inneholder forskningsmateriale, artikler og kopier av foredrag om klima.
Spesifikke temaer i nettstedet kan lokaliseres enten via toppmenyen eller menyen på venstre side.
Menyen har en rekke temaer og undertemaer om klima. Klikk på disse for å få frem lister over
materiale om det valgte tema eller undertema.

For mer informasjon: Om Klimaarkivet

For Klimaarkivets formålsparagref og ansvarlige for nettstedet, se Formål

Klimarkivets nyeste artikler:

En ny studie viser at 90 % av globale korallrev er stabile eller vokser

Oppsummering: I over 20 år har klimaforskere og aktivister advart om at lavt- liggende øyer står overfor en forestående trussel om sin eksistens som et resultat av klimaendringer og hevning av havnivå, som kan resultere i at hele øysamfunn forsvinner. En ny rapport om undersøkelser av korallrev og 709 øyer i Stillehavet og Indiske hav viser at det ikke er tapt noe landareal og at 88,6 % av øyene var enten stabile eller økte i areal, mens bare 11,4 % hadde landsvinn.

Ny studie av isbreer i Alpene viser at nedsmelting startet mye tidligere enn antatt

Oppsummering: Ny informasjon tyder på at nedsmeltingen av isbeer i Alpene begynte tidligere enn begynnelsen av den industrielle revolusjon. Under den lille istid (1300 -1870) nådde isbreene sitt høyeste nivå. Deretter begynte nedsmelting som et resultat av naturlige klimaendringer, upåvirket av menneskelige aktiviteter. Det har tidliger vært antatt at store sotutslipp fra industriene etter 1860-årenen var ansvarlig for økte bresmelting. Men mellom 1850 og 1875-årene var ikke atmosfærens inhold av sotpartikler høyere enn det som ville være normalt. Det var først etter disse årene at sotpartikler begynte å overstige naturlige nivåer. Studiet tar ikke stilling til om menneskeskapte aktiviteter bidrar til klimaendringer, som kan ha påvirket bresmeltingen.

Myten om det stabile klimaet

Oppsummering: Klimaet har beviselig forandret seg over tid, som er godt dokumentert gjennom vitenskapelige undersøkelser. Det er derfor helt feil, som noen forskere påstår, at det er menneskelige aktiviteter som har påvirket et ellers stabilt klima, med utslipp av klimagasser.  

Why did Greenland's viking colonies disappear? It may have been because the trade in walrus ivory collapsed

Oppsummering:  Det  har lenge  vært  antatt at Vikingene, som hadde bosatt seg på Grønland over 500 år, ble fordrevet på grunn av klimaendringer , som gjorde det umulig å overleve . Nyere hypotese går ut på at handelen med valrosstenner, som var sterkt etterspurt av de velstående i Europa, etter hvert ble redusert til et nivå da det ikke lenger var lønnsomt og som grunnlag for fortsatt bosetting og jakt på valross. Det er antatt at alle valrosstenner i Europa, som ble brukt til kunstgjenstander, hadde sin opprinnelse på Grønland.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer